GOTINEK XWEŞ

Her bijî meşrûtîyeta meşrû!.. Bila her sax be azadiya ronak a ku ji terbiyeya Heqîqeta Şerîetê dertê!

Xerîbuzzemanê Îstibdadê - Bedîuzzemanê Meşrûtiyetê

Bîdetuzzemanê Vêga - Seîdê Kurdî

Ji Rîsaleya Dîwana Herbê Orfî

WÊNEYÊN BINIVÎS

MEQALEYÊN DAWÎ

 Rîsaleyên Nûr berhemên îdareya demeke wilo ne go rêbazên materyalîst bi qewet bune, bi hissiyat û baweriyên gel re bişer û pêwistker e. Para vê...
“6. Vaye Saîd Nûrsî pirtuka wî bi destê xwe nivîsandiye nisbetî Xwedê dike û îdîa dike go wî ev ne bi îradeya xwe nivîsiye, ji aliyê Xwedê pê hatiye...