GOTINEK XWEŞ

Kî bedew binehêre, bedew difikire. Kî bedew bifikere, ji heyata xwe lezzetê digrê.

                                                                                             Mektûbat - Rîsaleya Nûr

WÊNEYÊN BINIVÎS

MEQALEYÊN DAWÎ

 Rîsaleyên Nûr berhemên îdareya demeke wilo ne go rêbazên materyalîst bi qewet bune, bi hissiyat û baweriyên gel re bişer û pêwistker e. Para vê...
“6. Vaye Saîd Nûrsî pirtuka wî bi destê xwe nivîsandiye nisbetî Xwedê dike û îdîa dike go wî ev ne bi îradeya xwe nivîsiye, ji aliyê Xwedê pê hatiye...