DESTPÊK

2. Bê xwendina berhemên Saîd Nûrsî bi tevahî, bê zanebûn bê di nav de çi he ye çi tune ye û bê pirskirin bê di nav de fikrên dijberî Îslamê hene an tun in, wî pîroz îlan kirine...

Bersiva Îddiayê:

Ev îddia ji tevnq pîrê riziyatir e. Lewra Risaleyên Nûr ji çend berhemên ê ku di cîhanê de herî zêde têne xwendin. Îro li rojava û rojhilat, li welatên cîhanê yên cuda li ser Rîsaleyên Nûra tezên lisansa bilind û doktorayê hatine amade kirin; û li serê bi sedan gotarên ilmî û sempozyum hatine amade kirin û her roj li Tirkiyê û derva wê ji aliyê hezaran kesan bi eşq û şewqê tê xwendin... Der heqê berhemeke wilo curetkirina derewa "bi heqqî ne hatiye xwendin" hezeyaneke wilo ku bi aqil nayê îzahkirin.