DESTPÊK

4. Tenê ji bo go zahf reklama wan tê kirin , navê Saîd Nûrsî û mînakên wî di bin-hişê mirovan de cî girtiye...

Bersiva Angaştê:

Ev pêvedanîn bêbextiya herî mezin e go li Bedîûzzeman bê kirin. Lewra taybetiya Bedîûzzeman a herî diyar, ji tewecuha mirovan xwr dûr kiriye, xwe ne dayê pêş çavên mirovan û heta ziyaretvanên go heta ber deriyê wî hatine, ji bo go şexsê wî nedine ber çavan, zahf caran wan qebul nekiriye û wan bi xatir û qîmet ji ber derî vegerandiye.

Ziyaretvanên go hatine ji bo qebul neke nivîsa ya borandinê go li ser deriyê xwr daleqandiye emê çend parçeuan bidin ber balq we:

"Bela go jiyana min bi zêdeyî li înziwayê derbas buye û bela go sî çil salî ez di ez di bin çavnêrî û tearûzê de mame ji sohbetkirina nepêwist ez dipelikim û aciz dibim. Hem ji berê de diyariyên maddî manewî ji min re giran dihatin. Hem vêga ziyaretvan û dost zêde bune û hem muqabeleya manewî pêwist buye. Hem vêga pariyek diyariya maddî weke min aciz dike, diyariya manewî weke ziyaretkirin, hevdîtin, bi taybetî zehmetkirina hatina ziyaretê ji ciyên dur, diyariyeke manewî a girîng e. Ez nikarim muqabela wê

bikim. Hem jî ne arzan e. Ji hêla manewî biha ye. Ez xwe layiqê wê hurmetê nabînim. Ji hêla manewî ve nikarim muqabela wê bikim. Ji vê yekê weke diyariya maddî , sohbet go weke îhsaneke ìlahî diyariyeke manewî ye, bêpêwistî ez ji wê jî hatime men kirin. Carina min muqabila diyariya maddî tam neda min nexweş dike. Ji ber vê yekê bera dilê we nemêne, nexeyîdin."(1)

"Bera bê zanin go ên me ziyaret dikin , ya ji bo jiyana dinyayê tên, ew derî girtî ye. Yan jî ji bo jiyana axiretê tên. Li wî alî jî du derî hene:

Ya şexsè min mubarek û xwedî meqam dibine û tê. Ew derî jî girti ye. Lewra ez xwe naecibênim û ê go min diecibênin jî wan naecibênim."(2)

Çawa dibe go ji xwediyê van gotinan re bêjin reklama xwe dike? Em ji mirovekî wilo bahs dikin go ne di jiyana xwe de piştî wefata xwe jî ji bo tewecûh ne be wasiyet kiriye go gora wî bela veşartî be. Ji bo go em fêhm bikin bê ji şan û şerefa dinyayê, ji şuhret û reklamê çiqas tirsiyaye û jê reviyaye emê du mînakên din jî bidin û emê vê bersivê temam bikin:

Şuhret eynî durûtî ye û hinguvê bijehr e go qelbê mirov dikuje. Û însan ji însana re dike evd û xulam. Tu bikeve vê bela û musîbetê bê innalillahiweinnaileyhiraciun û ji wê belayê xelas bibe. (3)

" Ciyê gora min bera li dereke veşartî û ji xeynî çend şakirdên min divê kes nizanibe. Ez vê wesiyet dikim. Lewra heqîqeteke go li dinyayê min ji suhbetê men kiriye helbet piştî wefata min jî ew heqîqet bi vî suretî min mecbur dike."

"Di vî wextê bi saw de, weke fîrawunên wextê berê go ji bo şan û şerefa dinyayî bi heykel, wêne û mûmiyan bala mirovan kişandine ser xwe, xefleta go ji xwebuniyê û enaniyetê te, bi heykel, wêne û rojnameyan bala mirovan ji maneya herfî (nertina ji bo Xweda) bi ma eya navî ( nertina ji bo xwe) vegerandine ser xwe bi tevahî û ji îstîkbala axiretî zêde di hişê xwe de ser îstikbala dinyayî xeyal dikin, ji dêvla ziyareta berê a ji bo Xwedê , ehlê dinyayê kismî weke dijberî vê heqîqetê zêde girîngiyê didin şan û şerefa mirovê mirî û wilo ziyaret dikin."

"Ez jî ji bo îxlasa azamî a di Rîsaleya Nûrê de neşikênim û bi raza wê îxlasê wesiyet dikim ciyê qebra min bera neyê zanîn. Hem li şerqê û hem li xerbê kî be ferq nake Fatîheyên go dixwînin ji wî ruhî re diçin."

"Heqîqeteke go li dinyayê min ji suhbetê men kiriye, helbet ew heqîqet piştî wefata min bi vî suretî min ne ji aliyê xêran lê belê ji aliyê dinyayê menkirinê wê mecbur bike."(4)

 

1.bnr. Dîroka Jiyana Wî, Jiyana Isparta "Ê Xeber Dide Tenê Heqîqet e."

2.bnr. Mektubat, Mektuba Bîst û Şeşa, Mebhasa Çaremîn.

3.bnr. Mesnewiya Nûriye, Pêveka Qetreyê.

4.bnr. Lahîqa Emirdax (Mektuba 126.)