DESTPÊK

6. Xweda Rîsale nivîsandin ne daye.

“6. Vaye Saîd Nûrsî pirtuka wî bi destê xwe nivîsandiye nisbetî Xwedê dike û îdîa dike go wî ev ne bi îradeya xwe nivîsiye, ji aliyê Xwedê pê hatiye nivîsandin…”

Bersiva Angaştê:

Mirovekî go ji bo xebateke kiriye û tê de biserketibe bêje: “Bi rastî ez ne di rewşeke wilo de m ego vana bikim lê bi alîkariya Xwedê dibe.” ma emê bêjin “Ev mirov îdîaya pêxemberiyê dike”..?

Em mirovên xwedî wijdan û însaf dawet dikin bera li gotinên bêbextekî go dibêje “Vaye Saîd Nûrsî pirtuka wî bi destê xwe nivîsandiye nisbetî Xwedê dike û îdîa dike go wî ev ne bi îradeya xwe nivîsiye, ji aliyê Xwedê pê hatiye nivîsandin…” binêrin, dure jî li îfadeyên Seyda Bedîuzzeman ên xwarê binêrin û bi bera bi wijdanê xwe yî serbest îstîşare bikin û biryara xwe bidin:

“…. ew çeşît rîsaleyên go di encama zahf lêkolîn û lêhurbunê derketine holê, bi lezeke derasayî (harikulade), hem di wextên dilteng û keder û keserê de go fikra min tevlîhev dikir de hatine nivîsandin jî berhemeke alîkariyê û îkrama Rabbê min e…”

“ Belê zêde brayen min û hemû hevalên min nivîskaran zanin go: pênc parçeyên Mektuba Nozdemîn di navbera çend roja de rojê di du-sê saeta de, bi tevahî di diwazdeh saeta de, bê serlêdana tu pirtukan hatiye nivîsandin; heta parçeyekî herî girîng go di dê parçeyê lafza Resulê Ekrem (sxs) de cuzuwa çara go xatema pêxemberî şanî dide, di sê-çar saeta de, li çiyê di bin baranê de jiber hatiye nivîsîn û rîsaleyeke weke Peyva Siyemîn girîng û dakîk şeş saeta de li rezekî hatiye nivîsîn û weke Peyva Bîst û Heştemîn gol i bexçê Silêman di yek belkî du saeta de hatiye nivîsîn, zahfên rîsaleyên go bi vî awayî ne, û ji berê de wextê go ez dilteng û bi keser bûm heqîqetên herî zahîr go min nikaribû beyan bikim, belkî nizanibum, hevalê min î nêz zanin. Nexasim bi diltengiyê re go nexweşî jî bikeve ser, hê zêde min ji ders û nivîsê men kirin û pê de, Rîsale û Peyvên herî girîng di wextê min î herî bi diltengî û nexweşiyê, herî bi lez hatiye nivîsîn, raste rast alîkariyeke Îlahî û îkrameke Rabbê min û kerameteke Qur’anê ye. Ma ji xeynî vê wê çi be?” (1)

---------------------

(1) Bnr. Mektubat, Mektuba Bîst û Heştemîn, Rîsaleya Heftemin.