DESTPÊK

Bav

ZIYARETKIRINA ÎBRAHÎM

Berdestîyê Wî Enes, Wî (‘esw) bi gotinên

"Min yê ku ji efradê malbata xwe ra ji Wî şefqettir tevdigere kes nedît." vedibêje...

Kurê Wî Îbrahim ku salên dawî yên heyata Wî da hatiye dunyayê, li mala dayîna şîr her tim ziyaret dikir...

Vira, ji taxên kenarê/qeraxê Medîne ye û mêrê dayînê jî hostayekî hesinkar e.

Hundirî malê jî pirî caran bi dûmanê ku ji ocaxa hesinkar tê tijî ye.

Her zîyaretê da Îbrahîm hildide hemêza xwe û dirêj dirêj bihn dike radimûse.

Di vê hingavê da serokê dewletekê ye, ku hemû giraveya Ereb di bin hakimiyeta xwe da ye.[1]

 

DENGÊ ZAROKEKE KU DIGRÎ

Li Mescîde nimêja sibehê dikir.

Bi piranî kiryara ku dikir, du rekatên ferz da, bi awayekî sezayî rûhê nimêjê, giran giran 100 ayet dixwand û nimêjeke dirêj dikir, wê sibehê nimêjê demeke pir kurt da temam dike û selamê dide. Hevalên wî jê dipirsin:

- Ey Resûle Xweda! te çima îro nimêj bilez da kirin?

- Min dengê zarokekê digirî bihîst. Min endîşe kir ku dê-bavê wî ê berkevin.[2]

 

EZ JÎ JI WE HEZDIKIM

Rêwîtîya hîcretê ku ji alî maddî va pir bitengasî derbasbûbû qediya, dikevine Medîneyê...

Zarokên keçik ên Muslumanan, Wî bi stirana 

"Tavehîv hilat li ser me ji girên Weda" pêşwazî dikin. Gava ku tam ji ber wan derbas dibe, Hz. Muhemmed (‘esw) dipirse:

"Keçikên biçûk ma hûn ji min hezdikin?"

Keçıkên biçûk bang dikin dibêjin "Erê".

Ew jî bi dilgeşîya ku li hemû rûyê xwe belavbûye bi rû kenî diaxive:

"Ez jî ji we hez dikim!.."[3]

 

________________________________________________________________________________________________________________________

[1] Afzelur Rehman, Ansîklopediyê Sîret, II/222.

[2] Ebu'ş Şêx El- Îsbehani, Edeb û Ehlaqa Hz. Muhemmed, s. 71.

[3] Afzelur Rehman, a.g.e. , III/262.