DESTPÊK

Bedî’ê Vê Asrê (sedsalê) Kî Ye?

 

Vegotina ku Ûstad bi kar aniye, em eynen li virê dinivîsin:

“ Him vêga ez fehm dikim bi leqeba ‘Bedîûzzeman’ ku ez ne layiq bûm,lê ji bere ve li min hatibû danîn, ne ya min e belkî navekî Rîsaleyên Nûr ê manewî bû; li tercûmanekî wî yê xuyayî ve,bi sparteyî û emanetî hatibû danîn. Vêga ew navê emanet li xwediyê wî yê heqîqî hate wergerîn. Nexwe navê ‘Celcelûtiye’ ku di Sûryankî de tê wateya ‘bedî’ û ji ber di vê qesîdeyê de tê dubare kirin, ev nav lê hatiye danîn, ev nav bi awayekî îşarî li Rîsaleya Nûrê ku di wextê bîd’ata de bi navê Bedîûlbeyan û Bedîûzzeman derketiye holê û bela ku ji hem aliye îbare û ji aliye wateyê û ev nav ji aliyekî de pêwendiya bedî’yat pê dide hisandin û ji ber navlêdana Rîsaleya Nûr de zaf cî wergirtiye, ez texmîn dikim ku vî navî heqê xwe bi dest xistiye.” (1)

 

(1) bnr. Mektûbat, Pesnek Der Îşaratên Xeybî de.