DESTPÊK

Bi awayê tenqîd (rexne) kirinê, tê gotinê ku şagirdên Nûr tenê Rîsaleyên Nûr dixwînin. Hûn çi dibêjin?

       Hezretî Ustad, di heqqê Rîsaleyan da dibêje: “Di meseleyên ku te'elluqî heqaîqê îmaniye dikin da Rîsaleyê Nûr kafî ye, ji eserên din ra îhtiyac nahêle.”. Di ciyên din da jî vê îfadeyê ji bo xasan gotî tehsîs dike. Ji ber ku zemanê Ustad da kesên ku bi xizmet û te'lîfatê ra 'elaqedar dibûn kêm bûn, ev xizmeta 'umûmî û bilind bi mesaîyên wan terettub dibû, ku bi tiştên cuda ra îştixal bikirana dê sekte li xizmetê biketa, bona vî ye ku temamê şagirdên Nûr ên wî zemanî bi Rîsaleyan ra meşxûl bûne bi tiştên cuda ra têkildar nebûne.

Ji bilî wî, vî zemanî herkes di mijarên taybet da dibe xwedî îxtisas, ji bilî mijarên îxtisasa xwe zêde zeman nade eserên din. “Dest avêtina giştî, terk kirina giştî ye.” Ji ber vê yekê kesekî ku xwe nezr kiriye vê de'wayê(dozê) û xizmeta Rîsaleyan kiriye armanc, ku bi tiştên cuda ra zêde meşxûl bibe îxtisasa wî zede hildide û motîvasyona wî xirab dike. Jixwe îcaba mahiyeta îxtisas kirinê lazime ku wiha be.

Ustad, nexweşiya vî zemanî wek ze'efa diyanet destnîşan kiriye, dîtiye ku bi cereyanên felsefî yên batil îmana çendî însanan zede hildaye, li hemberî hemû vana giranî daye îzah û îsbata heqîqetên îmanê û Kulliyata Nûr ku ji nexweşiyên vî zemanî ra tam dewa ye (derman e) te'lîf kiriye. Şagirdên Nûr jî gihandina van eseran bo wanê ku muhtac in wek cihadeke me'newî ya herî mezin ya vî zemanî pejirandine û ev kirine armanca jiyana xwe.

Beranberî vî şagirdên Nûr bona zêdekirina zanîna xwe eserên cuda yên bifaîde (bikêr/bisûd) jî dixwînin. Lêbelê ev xwendin şexsî dimîne. Eserên ku bona weşandin û danezan kirinê tev dixebitin hema kulliyata Nûr e. Divê ev, normal bête dîtin. Mîna ku di her fakulte (zanko)yê da hemû şaxên zanistê nayêne xwendin, di her terîqetê da hemû zikir nayêne kirin, di her senayi'ê da bona hilberîna her curre mamûl(zad) naxebitin, wisa jî şagirdên Nûr jî pêşanî didine de'waya(doza) îman xilaskirinê û xebatên xwe di vê saheyê(qadê) da lê hûr dibin. Bi ser da, şagirdên Nûr di hînbûna heqîqetên îmanî û Qur'anî da wek tefsîr xwendina rîsaleyan tercîh dikin, lê kitaba ku dixwînin tenê rîsale nînin.

Ewan ji rîsaleyan hîn dibin ku çima nimêj dikin, 'ilmêhalê dixwînin û hîn dibin ka çawa nimêj bikin. Gava ku Lem'eya 11'an dixwînin luzûma riayet kirina sunneta Pêxember serwerê me fehm dikin; kitabên siyeran jî dixwînin hûrgilîyên sunnetê hîn dibin.

Îro gellek weşanxane hene ji alê şagirdên Nûr va hatine sazkirin. Bi nihêrîna kitabên ku li van deran têne çapkirin, bu'dên(zerengîya) mes'eleyê dikare bête dîtin.