DESTPÊK

Bi vereşandinê ma rojî dişkê?

 

              Bi vereşandina xwe bi xwe, rojî naşkê.

Lê belê kesek bixwe bixwaze û bi mudaxeleya xwe vereşandin çê be, heger "devê wî tijî" vereşe, rojîyê dişkêne.