DESTPÊK

Bikarhanîna dermanê çilkandina poz ma rojîyê dişkêne?

 

              Bi armanca tedawîyê çilkeke dermanê ku dinuqutînine poz, kêmzêde 0,06 cm3 e.

Qismekî vî jî, ji alîyê çeperên poz va têne mêtin, qismekî pir hindik jî digihêje aşikê/mi‘de.

Va jî, ji hêla dînî mîna ku çaxa destnimêj digrin avê li devê xwe werdikin, di naveroka efwê da tê nirxandin, ji ber wê rojîyê naşkêne.