Hizbû Envari’l-Hakaiki’n Nûriye

« Rûpela Peyre Rûpela Berê»
« Rûpela Peyre   Rûpela Berê»
Rûpel


Rûpelên Cewşenul Kebîrê yê ku vê rûpelê da hûn dibînin ji Weşanxane yê Nesil (Nesil Yayınları) ku Re’fet Kavukçu amade kiriye hatine standin. Bêdestûr hilgirtin, pir kirin û zêdekirin qedexe ye.