DESTPÊK

Cevşenül Kebir (Flash)

 Rûpelên Cewşenul Kebîrê ji dengê Îhsan ATASOY ku bi flaşê hatiye amadekirin, ji bo xwendin û şopandinê. Sepanên Cewşenê ê di vî pelî de, vekirina pêşî de ji ber barkirina cara yekemîn dibe ku wext bistîne. Piştî barkirina yekemîn ne pêwist e, careke din bê barkirin. Ji bilî vê ji bo xwendina Cewşenê, lînka Cewşenul Kebîrê ku di lîsteya Ewradê de ye hûn karin bikarbînin.

 

 

Navbera Hîzbên 1. û 10.Navbera Hîzbên 11. û 20.
Navbera Hîzbên 21. û 30.Navbera Hîzbên 31. û 40.
Navbera Hîzbên 41. û 50.Navbera Hîzbên 51. û 60.
Navbera Hîzbên 61. û 70.Navbera Hîzbên 71. û 80.
Navbera Hîzbên 81. û 90.Navbera Hîzbên 91. û 100.
Beşa Dua