DESTPÊK

Comerd

HERÎ COMERDÊ ÎNSANAN

Hz. Muhemmed (esw), di nav însanan da yê herî comerd û xêrxwaz/qencîxwaz bû. Remezanê da gava ku bi Cebraîl (es) ra bû her tiştê xwe dida. Cebraîl (es), her şeva Remezanê dihate ba wî, Qur'an hînî wî dikir.

Cebraîl (es) wuha digot:

"Resûlê Xweda, ji bayên ku bereketê tînin hîna comerdtir e." (Muslîm, Fezaîl, 12, 2308)

Kesê ku malê xwe tune de ne hêrs/azwer, divê ku qenaet hebe. Kesê ku malê xwe heyî da jî, ne çikot/tima divê ku comerdî hebe.

 

ÇI XIRQEYEKE BEDEW E

Rojekî, ji xanimên Musliman yek xirqeyekî bidestî xwe çêkirî (hevrêsî), tîne ji Wî ra xelat dide, diyarî dike. Bi xirqeya xwe ya nû li piştê xwe da, di nav hevalên xwe da, li mescîdê rûniştîye. Ji hevalên xwe yek xirqe pir diecibîne û ji wê comerdîya wî ya ku ji aliyê herkesî va têye zanin jî cesaret/wêr distîne,

"Ey Peyxemberê Xweda! Va çi xirqeyeke bedew e! Tu dikari ji mi ra xelat bidî" dibêje. Hz. Muhammed (esw) qe dengê xwe dernaxe û bi helwestê xwe jî qe tu bêxoşnûdî îfade nake, xirqe ji piştê xwe dişiqitîne û dirêje wî dike.[2]

 

NANÊ DAWETÊ

Ji hevalan wî yek dizewicî. Lê belê bo nanê dawetê ku adet e, qe tu tiştekî wî yê ku îkram bike tune. Hz. Muhammed (esw) ku wî halî xeberdar/agahdar dibe temamî ardê mala xwe ji wî ra xelat dide. Li mala xwe qe xwarin namîne.[3]