DESTPÊK

Dunya û Axîret

Kî bedew binehêre, bedew difikire. Kî bedew bifikere, ji heyata xwe lezzetê digrê.

                                                                                             Mektûbat - Rîsaleya Nûr