DESTPÊK

Gelo Ûstad Cixare Kişandiye?

 

Gelo Ûstad Cixare Kişandiye? “Saîdê Berê bi cixarê re rojname û siyaset û sohbeta  dinyayê yên bi siyasetê têkildarin jî terk kir..” Emê rewşa mirovekî weke Bedîûzzeman li ser kişandina cixarê çawa nîrx bikin? 

 

Ku em ji van hevokan em derkevin rê,ev texmîn karin bêne kirin:

Yekemîn: Seydayê Bedîûzzeman di dema “Saîdê Berê” de demekê cixare kişandiye dû re dev jê berdaye.

Duyemîn: Di berhemên Risaleyên Nûr de îfadeya ‘cixare kişandiye û qutiya tutinê bi xwe re gerandiye’ heye. Ev jî li Rojhilat –seyda be jî- bi xwe re gerandina qutiya tutinê bûye edet, qinyata zehf mirovan ji ber vê yeke qutiya tutinê bi xwe re gerandiye.

Ku cixare kişandibe jî ev tenê di dema “Saîdê Berê” de û mexsûsî demeke diyar e. Di dema “Saîdê Nû” de de barêyê Saîd Nûrsî de ku cixare kişandiye ne nivîsek, ne jî bîreweriyek di deste me de tune ye.

Di Rîsaleyan de li ser vê mijarê rasterast hikm tune. Lê belê pirrên aliman “mekruh” qebul dikin.

Divê mirov dev jê ber de.