DESTPÊK

Hemû Gotin

Her bijî meşrûtîyeta meşrû!.. Bila her sax be azadiya ronak a ku ji terbiyeya Heqîqeta Şerîetê dertê!

Xerîbuzzemanê Îstibdadê - Bedîuzzemanê Meşrûtiyetê

Bîdetuzzemanê Vêga - Seîdê Kurdî

Ji Rîsaleya Dîwana Herbê Orfî

Endîşeya îxtilaf û perçebûnê,

Heta di koşeyê qebrê de jî min dêşîne.

Dê çareya qewirîna êrîşên neyaran îttîhad be,

Ku millet îttîhad neke, min daxdar dike.

                       Dîwana Herbê orfî - Siltan Selîm

Ez bê nan dijîm, lê bê azadî najîm

                             Tarîxçeya Heyat

Dunya bi hemû şa'şaaya xwe, gorê axîretê di hukmê zindaneki de ye

                                                                                  Rîsaleya Pêyvan

Kî bedew binehêre, bedew difikire. Kî bedew bifikere, ji heyata xwe lezzetê digrê.

                                                                                             Mektûbat - Rîsaleya Nûr