DESTPÊK

Her bijî meşrûtîyeta meşrû

Her bijî meşrûtîyeta meşrû!.. Bila her sax be azadiya ronak a ku ji terbiyeya Heqîqeta Şerîetê dertê!

Xerîbuzzemanê Îstibdadê - Bedîuzzemanê Meşrûtiyetê

Bîdetuzzemanê Vêga - Seîdê Kurdî

Ji Rîsaleya Dîwana Herbê Orfî