DESTPÊK

Hukmê nixumandina serî çi ye? Gera servekirî mirov dibe talukeyeka çawa?

Li ser vi taybetiyê Qur'ana Hekîm'da du ayat hene. Di meala vê ayatan da Cenabê Heq bi aşkere wiha kerem dike:

Hey pêxêmber! Jinên xwe keçên xwe hemû jinen misilman ra bêje. Waxtê malên xwe derketin derva serî xwe bigrin.(1)

Jinên misilman ra bêje çavê xwe ji tiştén heram tev vegégerinin.Cané xwe nevekèri békén ew hinek cané van xuya be ew awertîye.(2)

Sergirtiyê xwe hetan berstûye xwe girtin bikin.
Du herdû ayatan da jinên misilman sergirtiyê xwe çawa bigrin nehatiye tev diyar kirin.Hedîs van ayata şirove kirin dike.
Pêxêmberê me ji baltuza xwe Hz.Esma ra, "Ey Esma! jinek ketin cilan dest u ser çavê wan netêda canê xwe ravê biyan nêkin caîz nîne.(3)"

Ew keçên ketin cilan sergirtiya wê him emê xweda him emrê pêxêmber e. serçavê van netêda seru berstu tevê singê xwe girtin ferza eyn e. Vê ney li cihê dibe gûnehkâr ji bo vi tobe biki

"Dema gûnehek kirin ya nefsa xwe re zulm kirin berê Xweda yad kirin û gûnehê xwe bexşandin bêxazin. Ji wan gûneh xwe mexsus israr kirin mekin.Wa ew xelatê wan Xweda ceneta bi dar u bin da çem derbas dibin.Ewî li wir bêdawi bİmînin e. Ewî emelê delal bikin xelatê wan çawa xweşe."(4)

Nexwe tobe qebul bûn yek gûnehekî ewf û hêjayî kesibîn le nav rewş tenebê dê gûneh pêkoli nê kirin lê dİgerîn.

 Dé vî taybetî wisa yek hedis heye.
"Bawermend gûnehki bike nav dilê wida reşayiki derdİkevî
Hege xwe ji gûneh dest b kişandén beké.Ji xweda efu béxwazé délî wî ji gûneh pagij débe."

Heger gûneh kirin berdewam bike reşayiyê zêde bûn dibe.Quranê da derbasbunâ "gûneh dil girtin" di ew maneyê da ye.(5)

"Tev gûneh ji bo kufrî lêçun rêki heye" Ev peyva giring tİştên pir rastî anin ziman.Gûneh wisa dewam bike bi zeman re dibe banin.Berduna vi dibe bê zehmet. Bi zeman re mirov deha talukê mezin arişi kişandin kaşkirin dibe.Cezayê guneh tunebûna heya nebûn çehnem tere.(6)

Mirov ji bo talukê aha guhdari şeytan nebê ji bo tobe kirin mirov xwe bîne nîzamê.

1)Sûreya Anzah 59
2)Sûreya Nuh 31
3)Ebu Davut,libas 33
4)Sûreya Ali imran 135-136
5)Îbnê Mace , Zühd 29
6)Rîsaleya Lemanyan s.7,Mesnewîya Nûriye s.115

Bi Silav u Duayan...