DESTPÊK

Ji Iddîayan Ra Bersiv

 Rîsaleyên Nûr berhemên îdareya demeke wilo ne go rêbazên materyalîst bi qewet bune, bi hissiyat û baweriyên gel re bişer û pêwistker e. Para vê...
“6. Vaye Saîd Nûrsî pirtuka wî bi destê xwe nivîsandiye nisbetî Xwedê dike û îdîa dike go wî ev ne bi îradeya xwe nivîsiye, ji aliyê Xwedê pê hatiye...
“Bir adam düşünün ki, son peygamberden ve İslam dininin tamamlanmasındansonra ortaya çıksın ve 'Bana Allah tarafından bir kitap yazdırıldı.' desin…”...
Bersiva Angaştê:Ev pêvedanîn bêbextiya herî mezin e go li Bedîûzzeman bê kirin. Lewra taybetiya Bedîûzzeman a herî diyar, ji tewecuha mirovan xwr dûr...
Bersiva Îddiayê:Evsekî Xweda yê mezin û weli ku di hemu jiyanq xwe de xwe ji reklam û navdengiyê dur kiriye , heta piştî wefata xwe jî ji bo...
Bersiva Îddiayê:Ev îddia ji tevnq pîrê riziyatir e. Lewra Risaleyên Nûr ji çend berhemên ê ku di cîhanê de herî zêde têne xwendin. Îro li rojava û...
Bersiva Îddiayê:Îftireya ku "Bedîûzzeman hatiye pîrozwer kirin" zahf gilover û xumam e. Lê wateya pîrozweriyê wekî ku zahf cûda ye , mertebeyên wê...
       Hezretî Ustad, di heqqê Rîsaleyan da dibêje: “Di meseleyên ku te'elluqî heqaîqê îmaniye dikin da Rîsaleyê Nûr kafî...