DESTPÊK

Yên Fiqhî

               Bi armanca tedawîyê çilkeke dermanê ku dinuqutînine poz, kêmzêde 0,06 cm3 e.Qismekî...
               Bi vereşandina xwe bi xwe, rojî naşkê.Lê belê kesek bixwe bixwaze û bi mudaxeleya xwe...
               Bi diran firçe kirinê rojî naşkê.Lê belê, bi tevî vê yekê, gava ku macûna diranan yan jî av...
               Roja dehê meha Muherremê ra, roja eşûre tê gotin.Resûlellah (s.‘e.w.) kerem dike:"Ez hêvî...
               Vî da kerahet heye. Va, îca mîna nimêjên nafileyên xêncî terawihê da, Bi rêya tedaî...
 Birayê me yî hêja:Nimêja terawîha ku sunnet e bi cemaetê tê eda kirin, nimêja witra li piştî wî tê jî, bi cemaetê re tê eda kirin....
 Ji bo ku muqawemeta mirovekî nexweş bêne cî zimhêr bi rêya derzî an jî xwînavan (serum) enjektekirina gewdeyê mirovekî nexweş weke...
Li ser vi taybetiyê Qur'ana Hekîm'da du ayat hene. Di meala vê ayatan da Cenabê Heq bi aşkere wiha kerem dike:Hey pêxêmber! Jinên xwe keçên xwe hemû...