DESTPÊK

Yên Têvel

Teferuata Pirsê:Di hedîsên jêr de sîdar kirina milyaketan bi baskê xwe behs dike. Selefiyan bi xwe spartina vana dibêjin siya milyaketan he ye. Lê...
 Birayê me yê hêja; îradeya cuzî milyaketan de jî heye, lê ji ya însanan pirr cuda ye. Cebraîl (e.s) fermanên Îlahî yên Xweda didê wî, bi...