DESTPÊK

Min daxdar dike

Endîşeya îxtilaf û perçebûnê,

Heta di koşeyê qebrê de jî min dêşîne.

Dê çareya qewirîna êrîşên neyaran îttîhad be,

Ku millet îttîhad neke, min daxdar dike.

                       Dîwana Herbê orfî - Siltan Selîm