DESTPÊK

Nod Kitêbên Ustad Bedîuzzeman di Sê Mehan da Jiber Kirine Kîjanan in?

       Boyî bersiva vê pirsê, nivîskar Necmeddin Şahiner ê ku heyata Ustad nivîsîye û heqqê wî da pir şahidan şewre kiriye, em lê geriyan û me ev bersiva stand.

Va kitêban hem 'ilmê kelam, hem ferheng, hem fiqh û hem jî kitêbên derbarê 'ilmên pozîtîf mîna fîzîk, astronomî bûn.