DESTPÊK
Nimej Çiqas Qiymeddar û Muhîm e û Însanê Bênimej Çiqas Dîwane Ye 04-Tebax-2013
1,767

Şîrove

Ew molla Feyzi nîne gellek

Ew molla Feyzi nîne gellek dengek xwes maşeallah

Şîrove Bike