DESTPÊK

Nûrcî Kî Ne, Nûrcîtî Çi Ye, Armanca Wana Çi Ye ?

                                                 

              NÛRCÎTÎ: Cemaeteke ku xizmetkirina ji Îslamê ra bi eserên Risaleyê Nûr ku Hezretê Bedîuzzeman nivîsiye, ji xwe re kiriye armanc.

              NÛRCÎ: Ew kesê ku Risaleyên Nûr ên tefsîra Qur'anê ya Bedîuzzeman Seîd Nûrsî dixwîne, jê istifade dike û bona istifade kirina merivên din jî dixebite, xîret dike.

Armanca wî ewe ku hem îmana xwe, hem jî îmana merivên din xilas bike, seadeta ebediye qezenc bike. Hêvîya wî tenê û tenê rizaya Xuda ye.

Pasajên ku mebest û armanca cemaetê îfade dikin ku di çendek nameyên lahiqeyan da derbas dibin em hildigrine vê derê.

"Hedefa me û bernameya me eve ku, berê em xwe dûvre milletê xwe ji îdama ebedî û ji hebsa munferid a berzexî ya daimî xilasbikin û hemwelatiyên xwe ji anarşîtiyê û ji serserîtiyê muhafeze bikin û dijberî zindiqeya ku dibe wesîleya îmha kirina herdu heyatên me, bi heqîqetên Risaleyê Nûr ên mîna pola xwe muhafeze bikin." (1)

"Û wezîfeya me ya xusûsî jî eve ku, em heqîqetên îmanî yên Qur'anê bi sûreteke tehqîqî bi ehlê îman bidine zanîn, wan û xwe ji îdama ebedî û hebsa munferîda daimî û berzexî xilas bikin. Bi komel û komîtîyên din ên dunyewî û siyasî û bi entrîga, û bi komela xefî ya bêesl û bême'na mîna komelvantîya ku medarê îttihama me ye ra qe tu munasebeta me tune û em tenezzul nakin." (2)

Meşreba cemaeta me, ji muhebbetê ra muhebbet û ji xusûmetê ra xusûmet e. Yanî, ji muhebbeta beyne'l-İslam ra alîkarî; û leşkerê xusûmetê hilweşandin e.

Meslegê me jî, bi exlaqê Ehmediye ('eleyhisselatu wesselam) va texellûq û îhya kirina sunneta Pêxemberî ye. Û rehberê me şerîeta xerra û şûrê me jî berahînê qati'e û meqseda me î'layê kelimetullah e. Her mu'minek me'nen muntesibê cemaeta me ye. Întisaba sûreten jî, di alema xwe da bi 'ezma qet'î ya îhyaya Sunneta Nebewî ye. Herî ewel, murşidê 'umûmî 'ulema û meşayix û şagirdan, bi navê şerîetê em da'wetî îttihadê dikin.

 

(1) bk. Tarîxçeya Heyat, Jiyana li Afyon.

(2) bk. Tarîxçeya Heyat, Jiyana li Qestemonû.