DESTPÊK

Remezanê Pêyxemberê Me

Rojî însana dike milyaket

Ubade ibnê Samit Radiyellâhu 'Enh vegotin dike:
Royeki dema mehê Remezanê dest pêkir Resûl-a Kiram Selellêhu 'Eleyhi Wesellem wiha kerem kir:
"îşte meha bereketê Remezan hat. Êdî ê Rehmeta Xwedê we dorpêçke. Wê mehê de zêde zêde rihmet dadikeve. Guneh tê ewf kirin, dua têne qebûl kirin."
 
"Xwedê li pêşbazîya we yi qencî û îbadete de dinihêre û bi vî li cem milyaketan îftixar dike."
"Nexwe bi ebditî xwe, xwe ji Xwedê hezkirin bidin. Di vî mehi de nijdevana rasti, ew kesê ku ji Rihmê Xwedê nesîba xwe nêstandi ye."[2]
 

Mehê Remezanê de bexşandin

Ebu Hureyre Rediyellâhu Enh, Riwayet dike ku Resûla Kiram Selellahu 'Eleyhi Wesellem wiha kerem kiri:
 
Di Remezane şevê ewwil de şeytan û cinên har, bi zincire têne giredan. Derîyên cehennemê têne girtin, qe tu derî neye vekirin. Derîyên cennetê jî heta talî têne vekirin, qe tu yek naye girtin.
 
"Dengekî her Mislaman di dilî xwe de hîs dike râdibe dibe:
 
"Ey ê ku bi qencîyan re hêvîdar dibin, berî xwe bi xêre din!
"Ey ê ku xerabîyan dixwazi(re hêvîdar dibin), xwe bigrin!
"Pir kesên ku Xwedê vê şeve ji cehenneme azadî kiri dê hebin e. Va hala bitûnê şevê Remezanê de tê ducar kirin."[3]
 

Remezan Paqijkirin e

Bi gorê Rîwayeta Ebu Seîd El-Xudrî Rediyellâhu 'Enh, Resûlellah Selellâhu 'Eleyhi Wesellem hanê kerem kiriye:
 
"Bêguman meha Remezanê meha ummet e. Di nav wan de hinek nexweş dibin, wî zîyaret dikin.
"Mislimanek ku derew û xîybet neke rojî xwe bigre, fitarê xwe bi rizqe helal vekê, îca ku ferzan re miqâyit be here (mizgeftan) nimêjên sibe û eşayê, mîna mar çermê xwe biguhêre derdixê, ji gunehê xwe difilîte û derdikeve.[6]
 

Îbadeteka Sewabê Xwe Bêdawî

Bi gorê rîwayetê Ebu Hureyre, Resûla Kiram-Kerîm-Ekrem/Resûlê Kerîm Selellâhu 'Eleyhi Wesellem wuha kerem kiriye:
 
"Her qencî û îbadetê benî Adem dike, alî sewaban de ji deh qatan de heta heftsed qati, heta daxwazîya hejmara Xwedê zêde dibe."
"Xwedê ferman dike ku: 'Lê ê bi rojî ne wiha ye. Lewre rojî tenê boyî rizayê min hati girtine, ya/yê min e. Wa zewqan û xwarine boyî min berdide.' "
 
"Ji bo kesê bi rojî re du dilşahî hene: Dilşahîya ewwil dilşahîya wexta fitare de ye. Ê din jî, dilşahîya dema ku gihîşte Rebbê xwe û mukafata xwe standi ye."
"Ji Xwedê re sond dixwim ku, bêhnê devî kesî rojî digre, di qati Xwedê de ji bêhnê mîskê hîn xweştir e."[7]
 
[1]et-Terxîb we’t-Terhîb, 2:94-95
[2]et-Terxîb we’t-Terhîb, 2:99
[3]Buharî, Sewm: 5; Bed’u’l-Xalk: 11; Muslîm, Siyâm: 2; Nesâi, Siyam: 5
[4]Tirmizî, Îman: 8
[5]Nesâi, Sewm: 167
[6]et-Terxîb we’t-Terhîb, 2:442
[7]İbnê Mâce, Siyam: 1