DESTPÊK

Şa'şaaya Dunyayê

Dunya bi hemû şa'şaaya xwe, gorê axîretê di hukmê zindaneki de ye

                                                                                  Rîsaleya Pêyvan