DESTPÊK

Tiştê Ku Ez Nebînim, Pê Bawer Nakim? Gelo Va Fikra Ma Bi Rast e

Derdora Xwe, Her Çiqas Hindik Bin Jî, Em Rastî Wan Kesan Tên Ku Dibêjin "Tiştê Ku Ez Nebînim, Pê Bawer Nakim". Divê Em Çi Bêjin Da Ku Ewan Dev Ji Van Fikr Û Ramanên Xwe Yên Xelet Berdin?

Li derdora xwe, her çiqas hindik bin jî, mirovên ku dibêjin: '' tiştê ku ez nebînim jê bawer nakim.'' hene, mirov rastî van însanan dibe. Divê em çi bêjin da ku ewan dev ji van fikr û ramanên xwe yên xelet berdin?


Birakên me yên hêja;

Ev rastîyek heye ku âlema hebûnê bi tenê tiştên ku em pê dihisin, ji vana ibaret nîn e. Însan bi lebatên (organên) xwe yên dîtinê, bi tenê âlema xwe ya maddî yé dibîne. Bi zimanê xwe âlema te'mê, bi guhên xwe âlema dengê, bi pozên xwe âlema bihnê his dike. Halbûkî; kehre (elektrik), erdkêşî, alema tîrêjan, pelên radyoaktifê û rastiyên din ên hene, ku evana ne tên dîtin û ne jî tên bihîstin. lê vanan nayên înkarkirin, hebûna vana şibhe û gumana qebûl nake..

însanên ku vé distûrê paşçav dikin, ' tiştên ku ez nebînim jê bawer nakim' dibêjin, hemû âlema hebûnê bi tenê tiştên ku bi çavên xwe dibînin zen dikin, dikevin xeletiyek mezin. lê belê tiştên ku bi çav nayê dîtin, delîl nabe ku ev tişt tune ye. Lewra di vê alemê da tiştên ku em nabînin ji yên ku em dibînin zêde ne. Hetanî di bedenê însan de wek eql, xeyal, bîr (hafiza) ku hebûnên wan nayê dîtin, yên ku té dîtin zêde ne. Di bin gotinên '' tiştên ku ez nabînim, jê bawer nakim.'', wezifeyên aqil bi şaşitî barkirina çavê heye. Hissiyatên di însan da ne, miftahekî ye ku deriyên âlema vedike; wezifeyan yekî mirov nikare ji yê din bixwaze. Mesela: çav, wezifeyên guh; poz, wezifeyên ziman nikare bike. mirov, bi çavê xwe ne te'ma xwarinê dike, ne dengê bilbilê dibihîze, ne jî bihna gul bîhn dike. Çav nikare van wezifeya pék bîne, elbette fonksiyonén eqlê jî nikare bikar bîne.

Tê zanîn ku, hema yek jî berhemek, ku bi çav tê dîtin, hostayê wî bi eql tê fehm kirin. Nê wisa wê tecellîyên Xweda Teala
insann ku dibêje; '' tiştên ku ez nabînim, jê bawer nakim.'' dest bi inkara hostayên vî berhemî dike. Mîna vî temsîlê, bêdawîyê qewet, îlm û berhema ev kainatê ku temaşe dike, ku sanatkarê wî qebul nake, ev însan ji îlm û eqil dûr ketiye. Însanê wisa wê tecellîyên Xweda Teala ku di kâinatê de her weqt, her ân/dem çêdibe de, hebûna Xweda mîna tavê nîşan dide; afirandin, riziq dayîn, jiyan dayinê û bûyerên bédawî, wê çawa îzah bike?

'' Ê ku her tiştî di maddeyê da digerin, eqlê wan di çavê wan da ne; lê çav, di ma'newîyatê da kor e.''

Bi silav û duayén...